Asmens duomenų apsauga

Slapukai (Cookies)

Slapukai (Cookies) – tai nedideli tekstiniai dokumentai. Jie paprastai saugomi naudotojo įrenginyje iki naršymo sesijos pabaigos, o kai kuriais atvejais ir ilgiau. Naudotojui lankantis www.naryste.fcdziugas.lt svetainėje, iš jos išsiunčiamas vienas ar keli slapukai į jo kompiuterį ar kitą įrenginį.

 Slapukai naudojami

  • siekiant palengvinti naršymą bei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę, pvz., išsaugoti naudotojo nustatymus;
  • analizei atlikti, reklamos tikslais.

 Slapukų ir kitų įrankių naudojimas reklamai

 www.naryste.fcdziugas.lt svetainėje naudojamasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurios padeda stebėti lankomumo statistika, gauti informacija apie reklaminių kampanijų konversijas ir kt. www.naryste.fcdziugas.lt šių paslaugų ir įrankių nenaudoja informacijos apie konkrečius svetaines lankytojus rinkimui – naudojami tik bendrieji statistiniai duomenys apie svetaines lankomumą ir jos bei reklaminiu kampanijų veiksmingumą. Toliau pateikiamas trečiųjų šalių teikiamu paslaugu, teikiamu www.naryste.fcdziugas.lt svetainėje, sąrašas, taip pat ir nuorodos į tų paslaugų privatumo politika.

 „Google Analytics“ – „Google Inc.“ („Google“) tinklalapių analizes įrankis.

 „Google Analytics“ – tai nemokamas „Google“ tinklalapiu analizes įrankis, kuris internetinių svetainių savininkams leidžia sužinoti kaip lankytojai elgiasi jų tinklalapiuose. Informacija renkama anonimiškai. Atsekdama lankytoju veiksmus svetainėje, „Google Analytics“ naudoja nuosavus slapukus. Jie leidžia sužinoti, ar lankytojas ankščiau lankėsi tinklalapyje, iš kokių svetainių perėjo ir kiek laiko jose išbuvo.

 www.naryste.fcdziugas.lt naudoja „Google Analytics“ pakartotines rinkodaros funkcija.

 „Google Analytics“ pakartotines rinkodaros funkcija leidžia dar karta kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs www.naryste.fcdziugas.lt svetainėje, bet nusprendęs nesinaudoti pasiūlymais, gali pamatyti „AdWords“ reklaminius skelbimus kitose tinklalapiuose, kur bus siūlomi geresni pasiūlymai iš www.naryste.fcdziugas.lt svetaines. Be to, www.naryste.fcdziugas.lt svetaines reklamai „AdWords“ sistema parenka panašias tikslines auditorijas pagal jų individualius interesus, amžių ir gyvenamąją vieta.

 Naudotojas visada gali išjungti „Google“ sistemos slapukus. Jam tereikia apsilankyti slapuku išjungimo puslapyje.

Naudotojas, norėdamas pakeisti ir išjungti „Google Analytics“ funkcijas, taip pat gali pasinaudoti:

  • „Google“ reklamos pirmumo vadybininku;
  • „Google Analytics“ blokuojančia sistema.

 Su „Google“ reklaminiu paslaugu aprašymu ir jų dokumentacija galima susipažinti čia.

„Google“ privatumo politika pateikiama čia.

Asmeninė informacija

Jūsų asmeninė informacija, kuriai priskiriamas ir elektroninio pašto adresas, negali būti perduota trečiosioms šalims, su jomis susijusioms įmonėms bei rinkodaros bendrovėms. Mūsų įstaiga, gavusi Jūsų sutikimą, šią informaciją gali naudoti tik rinkodaros tikslais.

 Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politika gali keistis. Visi šio dokumento pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje.

 Kilus papildomų klausimų arba atsiradus abejonių dėl privatumo politikos, naudotojas gali pateikti užklausą el. paštu info@fcdziugas.lt.

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679 “dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)”

  1. Paspausdamas “Sutinku”, vienareikšmiškai ir laisva valia sutinku, kad VšĮ “Telšių futbolo ateitis” (toliau – Klubas), kurios buveinės adresas Lygumų g. 47, Telšiai, el. p. info@fcdziugas.lt, tel. Nr. +370 610 01967, 5 metus nuo šio sutikimo pateikimo momento:

1.1. valdytų, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (mano nurodytu telefono numeriu, el. paštu), įmonės kodu, darbovietės kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu, el. paštu, buveinės adresu) tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane elektroniniu paštu su tikslu:

– teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Klubo teikiamas paslaugas, naujienas;

– teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius Klubo renginius ar akcijas, kvietimus ir priminimus dalyvauti juose;

– sužinoti mano nuomonę su Klubo veikla susijusiais klausimais;

– teikti pasiūlymus.

1.2. Klubo organizuojamų renginių metu mane fotografuotų, filmuotų bei padarytas nuotraukas, videoįrašus (ar jų dalis) su mano atvaizdu, esant poreikiui, neatlygintinai atgamintų, demonstruotų, spausdintų, talpintų viešoje erdvėje (www.fcdziugas.lt, Klubo socialinių tinklų profiliuose) skleidžiant informaciją apie Klubo veiklą rinkodaros tikslais.

  1. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę:

– susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;

– žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;

– bet kuriuo metu reikalauti, kad Klubas ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

  1. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikęs tokį prašymą laisva forma Klubui šiame sutikime nurodytais kontaktais ir tinkamai dokumentais patvirtinus asmens tapatybę.
  2. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą (nurodytais rekvizitais kreipdamasi(s) į Klubą) dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad Klubas nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo mano nesutikimo ir/ar sutikimo atšaukimo gavimo Klube dienos. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
  3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su Klubu, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
  4. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys saugome užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

Rekvizitai kreiptis dėl asmens duomenų tvarkymo: El. paštu: info@fcdziugas.lt, Raštu: adresu Lygumų g. 47, LT-87145 Telšiai, Atvykus: adresu Lygumų g. 47, Tel, LT-87145 Telšiai.