Bendrosios nuostatos

Telšių futbolo klubo ,,Džiugas” (toliau – ,,Džiugas”) sirgalių bendruomenės klubas ,,Džiugas – mona klubs” – tai klubas, vystantis programą, vienijančią Telšių futbolo klubo ,,Džiugo” gerbėjų bendruomenę (toliau – Klubas). Jo tikslas – suteikti stabilų finansavimą Telšių ,,Džiugo” futbolo klubui.

,,Džiugo” klubo biudžetą sudaro Klubo narių įnašai, taip pat kitos Klubo narių ir gerbėjų skiriamos lėšos – 1,2 proc. parama nuo gyventojų pajamų mokesčio bei įvairi kita parama.

Šios taisyklės nustato Klubo narių gaunamas privilegijas ir pareigas bei kitas narystės sąlygas.

Klubo nariu gali tapti ir pilnametystės nesulaukęs asmuo. Nepilnametis asmuo, sulaukęs 14 metų Klubo nariu gali tapti tik pateikęs raštišką tėvų ar globėjų leidimą. Už asmenį, jaunesnį nei 14 metų, Klubo narystės sutartį turi sudaryti tėvai ar globėjai.

Narystė Klube

*Klubo nariu tampa asmuo, užpildęs registracijos anketą bei parėmęs klubą atitinkama suma pagal pasirinktą nario paketą. Tą galima atlikti elektroniniu būdu: internetinėje svetainėje www.naryste.fcdziugas.lt, sumokant nario mokestį naudojantis el. bankininkystės paslauga. Taip pat tapti nariu galima ,,Džiugo“ administracijoje arba „Džiugo“ namų rungtynių metu pateikus reikiamus įrodymus apie paramą.

*Klubo nariu gali tapti ir juridinis asmuo, sudaręs su Klubo paramos sutartį ir pervedęs paramą.

*Klubo narys, turintis bronzinį Klubo nario paketą, laikomas bronziniu Klubo nariu.

*Klubo narys, turintis sidabrinį Klubo nario paketą, laikomas sidabriniu Klubo nariu.

*Klubo narys, turintis auksinį Klubo nario paketą, laikomas auksiniu Klubo nariu.

*Klubo narys, parėmęs klubą didesne ar mažesne suma nei numatyta paketuose, laikomas savanorišku klubo nariu.

Klubo nariui suteikiami šie atributai ir privilegijos

1. Klubo nariui įteikiama dovana:

1.1 Tapus bronzinio narystės paketo rėmėju dovanojamas puodelis;

1.2. Tapus sidabrinio narystės paketo rėmėju dovanojamas šalikas;

1.3. Tapus auksinio narystės paketo rėmėju dovanojamas ,,Džiugo” firminiai marškinėliai.

2. Taip pat klubo nariui suteikiamos šios privilegijos:

*Tapti uždaros socialinio tinklo ,,Facebook” grupės nariu, kurioje galima užduoti klausimus norimiems asmenims („Džiugo“ žaidėjams, treneriams ar vadovams), sužinoti aktualią informaciją apie komandą;

*Galimybė būti patalpintam Klubo garbės lentoje Centriniame stadione (tik auksinis narystės paketas) arba internetinėje svetainėje www.naryste.fcdziugas.lt (bet koks narystės paketas);

*Auksiniam Klubo nariui suteikiamas sezono namų rungtynių abonementas, sidabriniam nariui – 5 bilietai, bronziniui – 3 bilietai į bet kurias pasirinktas namų rungtynes.

*Klubo nariui nedelsiant po paramos pervedimo tapus klubo nariu aktyvinama paskyra www.naryste.fcdziugas.lt internetinėje svetainėje bei uždaroje facebook narių grupėje.

*Klubo narys kviečiamas dalyvauti ,,Džiugo“ organizuojamuose renginiuose, turnyruose ir kt. Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir apimties į jį yra kviečiami visi Klubo nariai arba Klubo nariai, atrinkti burtų keliu. Apie kvietimą dalyvauti renginyje Klubo narys informuojamas registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Savo dalyvavimą Klubo narys privalo patvirtinti per 7 dienas (jei kvietime nenurodyta kitaip). Kitu atveju laikoma, kad narys nedalyvauja.

Nario pareigos

*Nenaudoti necenzūrinių žodžių komentuojant, teikiant pasiūlymus, užduodant klausimus ir kitaip reiškiantis internetinėje erdvėje.

*Nenaudoti nuotraukų kitokioms nei asmeninėms reikmėms.

*Neskleisti tik Klubo nariams skirtos informacijos.

*Neįžeidinėti ir kitaip nežeminti kitų Klubo narių. Kitaip nepiktnaudžiauti tinklapyje suteikiamomis galimybėmis.

*Klubo narys privalo pateikti tikslius duomenis apie save, o pasikeitus duomenims juos atnaujinti Klubo narių zonoje tinklapyje www.naryste.fcdziugas.lt.

*Klubo narys privalo atsakingai naudotis suteiktu prisijungimu prie Klubo narių zonos tinklapyje www.naryste.fcdziugas.lt 

Narystės galiojimas, nutraukimas ir apribojimas

*Narystė nuo paramos suteikimo dienos galioja 1 metams.

*Klubo narys, pažeidęs šias taisykles yra įspėjamas.

*Antrą kartą pažeidęs taisykles narys gali būti šalinamas iš Klubo (negrąžinant paramos) arba jo narystė ribojama be papildomo įspėjimo.

*Norėdamas anksčiau laiko nutraukti narystę Klubo narys pateikia raštišką prašymą Klubui. Narystę nutraukusiam asmeniui prisijungimas Klubo narių zonoje yra deaktyvuojamas www.naryste.fcdziugas.lt.